Ne 18. srpen 2019
Fultextové vyhledávání
* Povinné pole

Těsnící systém 4LOCK 

Těsnící systém vyvinutý firmou Kraso® tvoří 4 násobný pryžový EPDM těsnící hřeben zvaný 4LOCK, který se využívá především u prostupových pažnic a tvarovek. Jde o jedinečný těsnící prvek, který je odolný proti tlaku až 7 bar, což je podloženo řádnou certifikací. Tento prvek je umístěn na vnějšícertifikace prostupů.jpg straně pažnice, nebo tvarovky. Při použití prostupu s tímto certifikovaným těsnícím prvkem dojde k monolitickému spojení s betonem.

 

Hřebeny, které tento systém tvoří, mají speciální tvar „klíčové dírky“. Při smršťování betonu dojde k sevření hřebenů a vytvořený labyrint zamezí pronikání vody podél pažnice až do tlaku 7 bar (70 m vodního sloupce). 4 násobný pryžový EPDM těsnící hřeben 4LOCK je připojen k vnější stěně pažnice zvláštním procesem zvaným vulkanizace. Tento způsob spojení zamezuje odtržení hřebenu střihem a tahem!

 těsnícíc systém prostupů.jpg

pažnice .jpg

4LOCK u prostupových pažnic

Jedná se o nejrozšířenější způsob řešení prostupů, s kterým je ale nutno počítat při samotné stavbě konstrukce. Na otvor pro průchod potrubí, nebo kabelu je brán zřetel již ve statice a při vkládání do bednění je vyřešeno i armování. Díky speciálnímu těsnícímu prvku 4LOCK na pažnici prostupu dojde k monolitickému spojení s betonem. Tím je vyřešeno pronikání vody okolo vnější strany pažnice. Uvnitř pažnice bude potrubí, nebo kabel utěsněn pomocí systémové těsnící vložky.

 

4LOCK u prostupových tvarovek a podlahových vpustí

Těsnící prvek 4 násobný pryžový EPDM těsnící hřeben 4LOCK je možné využít i u prostupů pro odpadní a kanalizační potrubí. Prostupových tvarovek pro tento účel existuje celá řada jak pro vodorovné konstrukce (základové desky), tak pro svislé konstrukce (stěny). Velkou výhodou je použití jednoho prvku, není potřeba použít pažnici s těsnící vložkou. Z toho pramení nižší cena řešení prostupů.

tvarovky prostupů.jpg

Další využití pro 4 násobný pryžový EPDM těsnící hřeben 4LOCK je u podlahových a dvorních vpustí a různých typů čerpacích a revizních šachet. Těsnící prvek je již integrován a není potřeba řešit jakékoliv další utěsnění.

prostupové vpusti.jpg

 

Použití nevhodného těsnění prostupů

Bez názvu.pngVelkou chybou je používání nevhodných a necertifikovaných pažnic bez těsnícího prvku (například když se zabetonuje KG potrubí), nebo s nevhodným těsnícím prvkem (bentonitové pásky, různé nasouvací límce). Beton se nenaváže monoliticky na pažnici a při smršťování betonu dojde mezi potrubím a betonem ke vzniku spáry, kterou následně proniká voda do objektu. Uvnitř takto realizované pažnice se procházející potrubí utěsní pomocí relativně drahé těsnící vložky, ale voda bude vzlínat podél neutěsněné vnější strany pažnice 

Použití bentonitových pásků je vhodné pouze za podmínek, že prostup je permanentně zatopen vodou. Bentonitový pásek totiž reaguje na vlhkost a při styku s vodou se začne roztahovat. Toto roztahování trvá 2 – 3 dny! Při použití v konstrukci, která není zaplavena vodou, je pásek vyschlý, dochází k jeho degradaci. Na náhlé zatopení (přívalový déšť, povodeň) nestihne zareagovat a propustí vodu do objektu.

Těsnící límce, které se s oblibou používají na KG potrubí, jsou zase náchylné na správné utažení stahovací pásky, kde může snadno dojít k destrukci potrubí. U odpadních potrubí hrozí také destrukce, například teplou vodou, která je vpuštěna do kanalizace a předepnuté potrubí se zhroutí.

 stahovací pásky.jpgbentonitový pás.jpgbentonitový pás2.jpg

Sortiment prostupových pažnic a tvarovek je velmi široký. Doporučujeme vám, kontaktovat svého projektanta nebo našeho technického poradce, který vám pomůže s výběrem nejvhodnějšího prvku pro danou situaci.

 

 

Zpět


Ke stažení

Stáhněte si kompletní ceník prostupů a průchodek:

Ik_Vlajka_Czech_Republic.pngCeník - Produkty KRASO
Kompletní CZ ceník
PDF - 27 MB (sekce ke stažení)

Ik_Vlajka_Slovakia.pngCeník - Produkty KRASO
Kompletní ceník
PDF - 27 MB (sekce ke stažení)

Využijte bezplatné služby našeho projekčního oddělení, které Vám s výběrem správného řešení pro Váš případ poradí.  • image_04.png
  • image_01.png
  • image_07.jpg
  • image_02.png
  • image_03.png
  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
Předchozí
Další